Členský příspěvek


Členské příspěvky oddílu stolního tenisu


- Jsou stanoveny na jeden kalendářní rok
- Zahrnují právo využívat sportoviště, úrazové pojištění atd.
- Žactvo a dorost do 18 let 500,- Kč

Úhrady je možné provádět jednorázovou úhradu příspěvků pouze bezhotovostně na účet oddílu stolního tenisu v termínu do 30.6. běžného roku.


Adam Pokorný

2008

500 Kč

Martin Plešingr

2008

500 Kč

Adéla Kůsová

2007

500 Kč

Lucie Bartoníčková

2007

500 Kč

Matěj Kulíšek

2007

500 Kč

František Štich

2007

500 Kč

Ondřej Judák

2007

500 Kč

Tomáš Jablončík

2006

500 Kč

Soňa Trnková

2005

500 Kč

Václav Kopecký

2004

500 Kč

Dominik Pešl

2002

500 Kč