Členský příspěvek


Každý člen Oddílu stolního tenisu je povinen zaplatit roční ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK Tělocvičné Jednoty, který je stanoven na jeden kalendářní rok a činí v případě dospělého 1500 KČ a v případě mládeže do 18 let a seniorů nad 65 let činí 1000 KČ.

Úhradu ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU je možné provádět jen bezhotovostním převodem na Oddílový účet 6313443002/5500 v termínu do 28.2. běžného roku.