Členský příspěvek


Členský příspěvek tělocvičné jednoty

Členský příspěvek je stanoven na jeden kalendářní rok.

Mládež do 18 let a senioři nad 65 let platí      500 Kč
Dospělí platí      1000 Kč

Zahrnuje právo využívat sál a přilehlý areál sokolovny, úrazové pojištění atd.

Úhrady je možné provádět jednorázovou úhradu příspěvků na bezhotovostně na účet oddílu stolního tenisu, nebo v hotovosti u vedoucího oddílu stolního tenisu v termínu do 28.2. běžného roku.

Členský příspěvek nesouvisí s cvičením, ale s členstvím v Sokole. Členský příspěvek se skládá ze spolkové povinné známky vydávané ČOS a spolkového příspěvku. Členové obdrží na základě zaplacení členského příspěvku na daný rok známku, kterou nalepí na členský průkaz, jímž se na akcích prokážou jako aktivní členové České obce sokolské. Spolkový příspěvek se používá zásadně na chod spolku.


Zaplacení příspěvků je podmínkou pro účast hráče na trénincích