Oddílový příspěvek


Každý člen Oddílu je povinen zaplatit ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK, který činí na aktuální sezónu 1000 KČ. A to jak v případě dospělého, tak v případě dětí do 18 let. V případě nového člena je požadován jednorázový poplatek 500 KČ.

Úhradu ODDÍLOVÉHO PŘÍSPĚVKU je možné provádět jen bezhotovostním převodem na Oddílový účet 6313443002/5500 v termínu do 30.6. běžného roku.