Oddílový příspěvek


Oddílový příspěvek


Oddílový příspěvek je stanoven na jeden kalendářní rok.

Mládež i dospělí platí 1000 Kč

Slouží k částečné úhradě činnosti oddílu (např. k úhradě registrací, tréninkových pomůcek a náčiní, závodních míčků atd.).

Úhrady je možné provádět jednorázovou úhradu příspěvků na bezhotovostně na účet oddílu stolního tenisu, nebo v hotovosti u vedoucího oddílu stolního tenisu v termínu do 30.6. běžného roku.


Zaplacení příspěvků je podmínkou pro účast hráče na trénincích