Příspěvky

Platby na sezónu žákovského oddílu stolního tenisu se skládají z členského a oddílového příspěvku a samostatně z částky na uhrazení tréninkových oddílových dresů po ukončení sezóny. Hrací příspěvky pro neregistrované nejmladší žáky jsou ve výši 500 Kč na tři měsíce. Úhrada pouze v hotovosti u trenéra mládeže.

Příspěvek na dopravu náhrada cestovních výdajů ve výši základní sazby 4 Kč na jeden kilometr. Úhrada pouze v hotovosti u řidiče přepravující hráče.