Středočeská Open Tour


Pořadatel Středočeské Open Tour mládeže: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise mládeže (KM).

 Přihlášky: turnaje přihlašuje vedoucí žákovského oddílu pomocí internetové stránky přes formulář, který bude dostupný prostřednictvím centrálního registru ČAST. Pokud se přihlášený hráč nemůže na základě předchozí přihlášky ze závažných důvodů na turnaj dostavit, je nutné se odhlásit mailem, nebo telefonicky pořadateli turnaje do 7:30 hod. v den konání turnaje. V případě řádného neodhlášení z turnaje a následné neúčasti na turnaji, bude mateřský klub hráče/ku vystaven pokutě ve výši 200,- Kč a při každé další neomluvené neúčasti dvojnásobek předchozí částky. Za hráče přihlášeného po termínu, pokud bude přijat do turnaje, zaplatí mateřský klub pokutu 100 Kč.


21.09.2019

herna: TJ Neratovice

1. STČOT

28.10.2019

herna: TJ Sokol Králův Dvůr

2. STČOT

01.12.2019

herna: TJ Neratovice

3. STČOT

16.02.2020

herna: SKST Vlašim

4. STČOT

00.04.2020

herna: SKST Vlašim

5. STČOT